top of page
Asyst2.png

edukacja równościowa

KOALICJA NA RZECZ WZMOCNIENIA ROLI ASYSTENTEK I ASYSTENTÓW MIĘDZYKULTUROWYCH ORAZ ROMSKICH

Asystentki i asystenci to najczęściej osoby, które same mają doświadczenie migracji lub pochodzą ze społeczności romskiej – dzięki temu dobrze rozumieją potrzeby dzieci i ich rodzin oraz potrafią na nie odpowiedzieć.

 

Znają zarówno język polski, jak i język, którym posługuje się dziecko – pełnią rolę tłumaczek i tłumaczy a także:

  • pomagają dzieciom cudzoziemskim i romskim w nauce,

  • wspierają dzieci w adaptacji w środowisku szkolnym,

  • pośredniczą w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,

  • pomagają zrozumieć różnice kulturowe oraz rozwiązywać wynikające z nich nieporozumienia czy konflikty,

  • kształtują postawę szacunku dla różnorodności społecznej w szkole.

KIM SĄ?

Działamy po to, aby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać ze wsparcia asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich: Zachęcamy szkoły i organy prowadzące do zatrudniania asystentek i asystentów oraz informujemy, jak można to zrobić. Upowszechniamy doświadczenia i dobre praktyki, aby pokazać, jakie korzyści daje całej społeczności szkolnej współpraca z asystentkami i asystentami. Wspieramy asystentki i asystentów międzykulturowych oraz romskich – chcemy, aby ich / Wasz praca była doceniana!

Khedi.jpg
Logo poziome.png

Koalicja powstała w październiku w 2019 r. Zrzesza organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne oraz asystentki i asystentów z całej Polski.

 

Koalicję koordynuje Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

KOALICJA

My dla Koalicji

W ramach Koalicji zorganizowałyśmy:

  • zajęcia na temat asystentury międzykulturowej dla studentek Akademii Pedagogicznej w Słupsku

  • współtworzyłyśmy sekcję panelową pt. RÓWNOŚĆ W DYSKURSACH KOMUNIKACYJNYCH I MIĘDZYKULTUROWYCH podczas IV Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej w Słupsku, pod tytułem Edukacja Równościowa: Wyzwania - Potrzeby - Możliwości.

Zobacz Program Konferencji     >>>

Jakie korzyści przynosi zatrudnienie w szkole asystentek/ów międzykulturowych i romskich?

Dzięki obecności asystentek i asystentów dzieci romskie oraz dzieci z doświadczeniem migracji czują się w szkole bezpieczniej, szybciej uczą się języka polskiego, osiągają lepsze wyniki w nauce, są bardziej otwarte oraz budują pozytywne relacje z rówieśnikami. Asystentki i asystenci pomagają również nauczycielkom i nauczycielom oraz rodzicom – z ich obecności korzysta cała społeczność szkolna!

Powstanie i działalność Koalicji w okresie październik 2019 – czerwiec 2021 były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.

Misją FRS jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego, w którym każda osoba czuje się wolna i bezpieczna oraz może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi – społeczeństwa, w którym różnorodność społeczna jest szanowana, ceniona i pielęgnowana.

Wspieramy dialog międzykulturowy, przeciwdziałamy dyskryminacji, rozwijamy wiedzę i narzędzia w zakresie integracji społecznej i równego traktowania, wzmacniamy pozycję mniejszości społecznych, migrantek, migrantów i społeczności migranckich (empowerment).

WSPARCIE
bottom of page