top of page
GCRT2.png

gdańskie centrum równego traktowania

PARTNERSTWO

Liderem projektu do 2022 roku jest Stowarzyszenie WAGA, prowadzące na ul. Biskupiej 4 Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz działania na rzecz młodzieży, a także seniorek i seniorów.


Umowę z Gminą Gdańsk podpisała także Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, specjalizująca się od wielu lat w budowaniu wsparcia dla osób z zaburzeniami i w kryzysie psychicznym, a także przeciwdziałaniem marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W sieci partnerskiej znajdują się:

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Gdańsk

 • Fundacja KOBIETY WĘDROWNE

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”

 • Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście

 

Do sieci partnerstwa GCRT deklarację zaangażowania w działania GCRT do 2022 roku złożyło kilka organizacji:

 • Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca

 • Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES

 • Gdańska Fundacja „I ty możesz wszystko”

 • Fundacja na Rzecz Humanizmu, Racjonalizmu i Świeckości „Omnium”

 • Fundacja Diversity PL

 • Stowarzyszenie Coachów Action Learning

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ADA JUDO FUN’.

 • Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej

LIDER PROJEKTU

HISTORIA PROJEKTU. Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT) to bezpieczne miejsce, gdzie gdańszczanie i gdańszczanki otrzymują bezpłatne, kompleksowe wsparcie prawne i psychologiczne w sytuacjach dyskryminacji motywowanej uprzedzeniami, w szczególności ze względu na: wiek, płeć, rasę / pochodzenie, religię / bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną, stan zdrowotny / niepełnosprawność.

Khedi.jpg
Logo poziome.png

Celem Głównym projektu jest udzielanie wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji. Drugim celem są badania nad zjawiskami dyskryminacji i przemocy oraz wypracowaniem konkretnych rekomendacji dla samorządów do ich przeciwdziałania.

Okres realizacji: 21.10.2020-31.12.2022

CEL

Oferta

W ramach działań GCRT osoby doświadczające dyskryminacji, zakwalifikowane do projektu mogą otrzymać: wsparcie psychologiczne, prawne, seksuologiczne, językowe oraz inne którego potrzebują. Ponadto osoby wymagające intensywnego wsparcia, mogą otrzymać asystenta, który wraz z nimi zrealizuje niezbędne czynności by przeciwdziałać dalszej dyskryminacji.

 

W ramach projektu prowadzone są również grupy wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na różne przesłanki. Kolejnym działaniem jest przeprowadzenie badania nad zjawiskiem dyskryminacji występującej na terenie Miasta Gdańska.

GRUPA DOCELOWA

Mieszkańcy Miasta Gdańska, którzy doświadczyli dyskryminacji ze względu na 6 przesłanek:

 • wiek

 • płeć

 • rasa / pochodzenie

 • religia / bezwyznaniowość

 • orientacja psychoseksualna

 • stan zdrowotny / niepełnosprawność

 

FINANSOWANIE

Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

NASZE MIEJSCE W PROJEKCIE

W ramach GCRT prowadzimy grupy wsparcia dla migrantek, interwencje w sytuacjach kryzysów i wsparcie psychologiczne.

Kobiety uchodźczynie, muzułmanki często doznają dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz sytuację bytowo-prawną – uchodźstwo. Znajdują się w sytuacji kiedy różne przesłanki nakładają się na siebie, sumują i krzyżują.

Dyskryminacja wielokrotna w wąskim rozumieniu

Sytuacja, w której jedna osoba jest dyskryminowana ze względu na przynależność do różnych grup, ale doświadcza tej dyskryminacji oddzielnie, w różnym czasie. W kontekście prawnym taki rodzaj dyskryminacji na podstawie więcej niż jednej przesłanki postrzegany jest jako „zwykła” dyskryminacja, ponieważ różne jej rodzaje dzieją się w różnym czasie.

Dyskryminacja sumowana/wiązana (compound discrimination)

Różne przesłanki dyskryminacji „dodają się” do siebie w jednej sytuacji. Na przykład w sytuacji, gdy na rynku pracy pewne prace uznawane są za odpowiednie dla mężczyzn, a inne dla imigrantów, prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez kobietę-imigrantkę jest ograniczone, właśnie ze względu na dyskryminację sumowaną.

Dyskryminacja intersekcjonalna/krzyżowa (intersectional discrimination)

To taki rodzaj współgrania z sobą różnych charakterystyk grupowych danej osoby, które wchodzą z sobą w interakcje jednocześnie. Nie daje się ona zredukować do po prostu „sumy” doświadczeń wynikających z przynależności do różnych grup, lecz tworzy nowy, charakterystyczny system wykluczeń. Na przykład kobiety z mniejszości etnicznych mogą spotykać się ze stosowaniem wobec nich specyficznych stereotypów, których skutków nie doświadczają mężczyźni z tych samych mniejszości i które nie dotyczą kobiet z innych grup.

Źródło: WIKIPEDIA

Rok 2019 - Okrągły Stół

Analizowanie zjawiska dyskryminacji z uwzględnieniem perspektywy więcej niż jednej przesłanki jest podejściem, w ramach którego badamy i diagnozujemy naturę i przyczyny dyskryminacji kobiet migrantek i możemy proponować bardziej skuteczne rozwiązania przeciwdziałające wykluczeniom ze względu na różne przesłanki.

Artykuł 1

Artykuł 2

W 2019 r. wzięłyśmy udział w inicjatywie europosłanki Sylwii Spurek Okrągły Stół nt. dyskryminacji zwielokrotnionej „Nie dość, że kobieta, to jeszcze…” PDF Raport ze spotkania z partnerami społecznymi

Pobierz Raport PDF

APLIKACJA Wsparcie w Gdańsku

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z aplikacji Wsparcie w Gdańsku

Dzięki tej aplikacji można umówić konsultację z psychologiem lub uzyskać wsparcie specjalistów. A także sprawdzić, gdzie można otrzymać wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym i ich bliskich. Jedną z opcji są również treningi rozpisane na 7 dni, które poprawiają kondycję psychiczną. Dzięki dodanemu w tym roku modułowi można zgłosić nierówne traktowanie lub dyskryminację w swoim otoczeniu. Wsparcie w Gdańsku – jest aplikacją bezpłatną i dostępną zarówno na IOS, jak i Androida.

Aplikacja początkowo posiadała moduł Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, który składa się z bazy wiedzy, czyli wykazu wszystkich placówek wspierających osoby i rodziny osób z kryzysami i zaburzeniami psychicznymi oraz treningów. Pozwalała również umówić się ze specjalistą zdrowia psychicznego.

Dodatkowy moduł

W tym roku aplikacja została poszerzona o moduł poświęcony Gdańskiemu Centrum Równego Traktowania. Dodatkowy moduł aplikacji zbiera wszystkie usługi w Gdańskim Centrum Równego Traktowania. Pozwala m.in. zgłosić przy pomocy anonimowego formularza sytuację nierównego traktowania lub zaobserwowaną w swoim otoczeniu dyskryminację, zwiększyć wiedzę na temat praw człowieka i równego traktowania przy pomocy quizów i najczęściej zadawanych pytań. Ale przede wszystkim dzięki aplikacji można umówić się na wizytę w GCRT.

Dostępna w kilku językach

Najnowsza wersja aplikacji zyskała przejrzysty wygląd i przyjemny interfejs. W aplikacji zastosowano elementy dostępności cyfrowej, jest ona także w pełni dostępna dla osób polsko, angielsko i rosyjskojęzycznych. Jest to bezpłatna aplikacja dostępna zarówno na IOS jak i na Androida. W planach jest poszerzenie oferty wsparcia oferowanego przy pomocy aplikacji.

images.png
apple-app-store-badge.png

Aplikacja tworzona jest przez Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny i Gdańskie Centrum Równego Traktowania, a dofinansowana jest ze środków Gdańska.

APLIKACJA
bottom of page