top of page
GLOBALTICA.jpg
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
16.png
06.png
15.png
17.png
11.png
12.png
08.png
09.png
13.png
10.png
07.png

o kobietach wędrownych

14.png
Założycielki Fundacji Kobiety Wędrowne

Dorota Jaworska i Khedi Aliewa

ZAŁOŻYCIELKI

Powołanie Fundacji Kobiety Wędrowne poprzedziła  4-letnia wspólne zaangażowanie współzałożycielek w obszarach edukacji, pomocy i integracji imigrantów i uchodźców w lokalnych społecznościach. Jako grupa nieformalna, złożona z imigrantek oraz przedstawicieli/ek społeczności lokalnej, zrealizowałyśmy wiele przedsięwzięć, w oparciu o własne zasoby i pracę wolontariacką, małe granty miejskie oraz współpracę z organizacjami społecznymi i miejskimi instytucjami.

Powołana przez nas Fundacja ma wspierać dialog i wymianę kulturową pomiędzy migrantami/migrantkami i członkami społeczeństwa przyjmującego.

 

Dążymy do budowania otwartych społeczności lokalnych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Fundamentem naszej działalności są takie wartości jak poszanowanie godności i podmiotowości każdej osoby, solidarność i współodpowiedzialność za drugiego człowieka i jego losy, zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Chcemy być organizacją działającą według zasad otwartości i szacunku, współpracy i partnerstwa, samopomocy i aktywizacji, uczciwości i transparentności.

CELEM FUNDACJI JEST POMOC, WSPARCIE ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA KOBIET MIGRUJĄCYCH I ICH RODZIN

O NAZWIE

Skąd wzięły się KOBIETY WĘDROWNE w nazwie fundacji?

Długo debatowałyśmy nad tym, jak w nazwie zawrzeć nasze najważniejsze przesłanie. Pomiędzy "Pomiotami nomadycznymi" Rosi Braidotti, która analizuje nomadyczność kobiecej podmiotowości, "Migracjami kobiet" Krystyny Slany, która opisuje specyfikę kobiecych migracji i szczegółowymi analizami funkcjonowania migrantek w różnych sferach życia, wreszcie trafiłyśmy na projekt "Kobiety Wędrowne", którego jednym z rezultatów była książka pod redakcją prof. Haliny Grzymały-Moszczyńskiej i Anny Lipowskiej-Teutsch.

 

Poprosiłyśmy Twórczynie projektu o możliwość odziedziczenia nazwy i dostałam odpowiedzi od wszystkich "słuchaczek" - współautorek książki Kobiety Wędrowne.

 

"Wszystkie jesteśmy za. Cieszymy się, że fundacja będzie nazywała się Kobiety wędrowne.

Życzymy powodzenia, pozdrawiamy."

- Anna Lipowska – Teutsch

„Cieszę się, że powstaje fundacja poświęcona kobietom. Jak pokazał mój projekt kobiety są nieoczywistą w odbiorze społecznym "stroną" tego procesu. Warto wpływać na zmianę tego stanu rzeczy!"

- Halina Grzymała-Moszczyńska

Kierunki działań

Plan strategiczny KOBIET WĘDROWNYCH opiera się na czterech kluczowych kierunkach działania:

Misja

Migracja ma płeć. Pomagamy sobie nawzajem oraz innym migrantkom i uchodźczyniom, które żyją z dala od swojej ojczyzny, w przełamywaniu samotności poprzez samopomoc, samoorganizację oraz ochronę praw i interesów kobiet migrujących.

WIZJA

Wizją Fundacji Kobiety Wędrowne jest kreowanie rzeczywistości, w której kobiety z doświadczeniem migracji i ich rodziny są pełnoprawną częścią obywatelskich wspólnot. Chcemy razem z polskimi kobietami współtworzyć otwarte społeczności lokalne w oparciu o wartości godności, równości i sprawiedliwości.

MISJA

Wizja

NASZA HERSTORIA

2014

 1. 2014 – udział w Programie Praktyk Obywatelskich zorganizowanym przez Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Europejskie Centrum Solidarności oraz Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 2. 31.08.2014 – Aminat i Khedi zaprojektowały, uszyły i zorganizowały pokaz mody czeczeńskiej podczas dnia obywatelskiego w Europejskim Centrum Solidarności.

 3. 2013-2014 – współpraca z Narodowym Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku – praca edukacyjna i wychowawcza z dziećmi czeczeńskimi, wspieranie działalności medresy, pomoc w realizacji współpracy zagranicznej stowarzyszenia, współorganizacja tatarskiego święta Sabantuj 2013 i 2014 r.

 4. 2014 – utworzenie dziecięco-młodzieżowego zespołu artystycznego, zaprojektowanie i uszycie strojów narodowych, nauka tańca, przygotowanie dzieci do udziału w festynach miejskich (Gdańsk Orunia – festyn rodzinny, festyn MOPR, MOSIR, Sabantuj w Kwidzynie 2013, 2014)

 5. 2014 – Muzeum Etnograficzne w Gdańsku – przygotowanie występu dzieci, udział w Dniu Azjatyckim, przygotowywanie wystawy czeczeńskiej, podarowanie autentycznej czeczeńskiej kołyski

 6. 2014-2020 – Uniwersytet Gdański – współpraca edukacyjna (prezentacje dla studentów pracy socjalnej, pedagogiki, socjologii i psychologii), udział w konferencjach i seminariach, prowadzenie badań, publikacja artykułów naukowych

2015

 1. 2014-2015 – zespołu edukacji międzykulturowej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdańsku, udział w przygotowywaniu koncepcji wspierania edukacji uczniów cudzoziemskich w szkole, wspieranie uczestnictwa rodziców z Czeczenii w życiu szkoły, pomoc w przygotowaniu programu i realizacji dwóch spotkań międzykulturowych w Szkole Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 10

 2. 2014-2015 – kuchnia z daniami halal w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – tradycyjne dania kuchni kaukaskiej, arabskiej, tureckiej

 3. 18.12.2014 – Warszawa, wystąpienie Migranci z Czeczenii w społeczności lokalnej Gdańska podczas konferencji organizowanej przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji oraz Urząd ds. Cudzoziemców: Wielokulturowe miasta – migranci częścią społeczności lokalnych,

 4. 2015-2016 – udział w 4 wydarzeniach „Żywa Biblioteka” w Gdyni i w Gdańsku

 5. 2015 Projekt Migrantki na rzecz edukacji w pomorskim – prowadzenie Klubu dla kobiet

 6. Rozmowa z Khedi Alievą w Dzienniku Bałtyckim

2016

 1. 2016 – Projekt Łączenie sieci instytucjonalnych i społecznych na rzecz integracji uchodźców – koordynacja SIECI EDUKACJA

 2. 2016 – Stowarzyszenie Współpracy Kobiet, NEWW Polska, udział w 5 konferencjach Imigrantki i Uchodźczynie w Polsce

 3. 14.06.2016 – Europejskie Centrum Solidarności: SPOTKANIA Z ISLAMEM, udział w panelu dyskusyjnym Kobieta w Islamie

 4. 2015-2016 – Miejski Zespół Integracji Imigrantów w Gdańsku – członkini grup pracy socjalnej i zdrowia

 5. 10-11.2016 – Gdańsk, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej; udział w tworzeniu gry symulacyjnej na temat imigrantów i uchodźców

 6. 15.11.2016 – Warszawa, Pracownia Duży Pokój; udział w debacie Polityka miasta wobec imigrantó

 7. 2013-2018 – Pomoc członkom rodzin czeczeńskich oraz innym imigrantom w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, pomoc w poszukiwaniu pracy, motywowanie do współpracy z instytucjami i organizacjami. Interwencje w sytuacjach problemowych w obszarze edukacji, zdrowia i spraw socjalnych. Mediacje wśród społeczności czeczeńskiej, negocjacje pomiędzy członkami społeczności czeczeńskiej i przedstawicielami instytucji oraz organizacji pozarządowych

 8. 2016 – Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, współautorstwo i realizacja program szkoleniowego dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów: Uczeń imigrant w szkole i środowisku – doskonalenie kompetencji międzykulturowych

 9. 2016-2018 – członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku

 10. 2016-2018 – udział w grupie edukacji szkolnej Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku

 11. 2016-2018 – Założenie i prowadzenie Domu Międzykulturowego na Oruni, oddolnej samopomocowej inicjatywy uchodźców i uchodźczyń w Gdańsku

2017

 1. 2017 – drugie miejsce w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego, w kategorii „przedsiębiorczość imigrantów”

 2. 2017 – udział w prowadzeniu szkoleń dla urzędników miejskich oraz pracowników administracji i obsługi Uniwersytetu Gdańskiego

 3. 2017-2018 – Różnorodność kulturowa w szkole. Program szkoleniowy dla rad pedagogicznych szkół i przedszkoli – współautorstwo programu, koordynacja i współprowadzenie szkoleń, Sopot: kwiecień-czerwiec 2017 r., Gdańsk: 2017 -2018 r.

 4. 16.11.–16.12.2017 r. – Integracja w praktyce Projekt w ramach Centrum Wolontariatu w Gdańsku – liderka programu i współrealizacja projektu

 5. 01.12.2017 – Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku, Rozwój kompetencji międzykulturowych – współautorstwo i współprowadzenie warsztatu dla uczestników

 6. 2017-2018 – Model na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku – udział w pracach grupy ds. mniejszości etnicznych i narodowych oraz cudzoziemców

 7. „Opracowanie strategii rozwoju Fundacji Kobiety Wędrowne” – AKUMULATOR SPOŁECZNY 2018 dla młodych organizacji

 8. „Mikołajkowe spotkania międzykulturowe” – dla rodzin imigranckich i polskich

 9. „Maszyna integracji” – kampania crowdfundingowa na portalu wspieram.to – zebranie ponad 4000 zł na zakup profesjonalnej maszyny do szycia.

 10. „Wspólnoty schronienia – o uchodźcach w kościele” – prowadzenie spotkań w kościołach Gdańska i Gdyni i w seminarium duchownym w Gdańsku.

 11. 2018 – udział w sieci Women Network dla migrantek i uchodźczyń w Polsce, Fundacja Karat

 12. 2018 – organizacja i prowadzenie warsztatu edukacyjnego „Draw the line / Wyznacz granicę” dla kobiet w ośrodku dla uchodźców w Warszawie

 13. 05-07.2018 – organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla migrantek i uchodźczyń „Draw the line / Wyznacz granicę”, grant Funduszu Feministycznego

 14. 17.05.2018 – debata Wielokulturowe Pomorze/Wielokulturowy Gdańsk, Gdański Archipelag Kultury i Nadbałtyckie Centrum Kultury, wykład: Jestem obca?

 15. 18.05.2017 – współprowadzenie pikniku w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada w Gdyni, Muzeum Emigracji

 16. 11.06.2018 – organizacja i prowadzenie spotkania autorskiego z Zargan Nasrodinovą, współautorką książki „186 szwów. Z Czeczenii do Polski. Droga matki”, Otwarty IKM

 17. 04-06.2018 – Stowarzyszenia Zróbmy Sztukę – udział w projekcie „Trafiło je - spektakl na 100-lecie Praw Kobiet”

 18. 16-17.06.2018 – Kongres Kobiet – udział w dyskusji panelowej „Kobiety i religia”

 19. Powołanie Fundacji Kobiety Wędrowne

 20. Realizacja grantów Funduszu Feministycznego

 21. Fundusz Inicjowania Rozwoju

 22. Szkoła Liderów

 23. Akumulator Społeczny

 24. Udział w finale European Civic Awards

2019

1. „Razem na rynek pracy” – roczny projekt aktywizacji społecznej i zawodowej imigrantek i uchodźczyń, FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU.

2. „Moja własna sukienka”– warsztaty krawieckie połączone z edukacją prawną” dla mieszkanek ośrodka dla cudzoziemców w Grupie koło Grudziądza, FUNDUSZ FEMINISTYCZNY 2019.

3. 8 - 9 marca Europejskie Centrum Solidarności, Konferencja „W kierunku spójnej Europy. 15 lat integracji, 15 lat przyspieszonego rozwoju miast”, Prezentacja: Historie sukcesu o otwartości i tolerancji miast

4. „Odnowienie współpracy” – 3-letnie wsparcie statutowej działalności fundacji, FUNDUSZ FEMINISTYCZNY 2019-2022

5. DNI WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI w Gdańsku

 • Warsztaty edukacyjne

 • Pokaz strojów gdańskich mieszczek

 • Wspólna Flaga - Wspólna Polska. Szycie patchworkowej flagi Polski, która zawisła nad Gdańskiem.

6. „Help Refugee Women” – roczny projekt wsparcia przedsiębiorczości uchodźczyń żyjących w Polsce, grant HELP REFUGEES z Wielkiej Brytanii.

7. „Nie urodziłam się uchodźczynią” – obchody światowego dnia uchodźcy.

8. „Mamy i córki” – międzykulturowe i międzygeneracyjne warsztaty krawieckie, AKUMULATOR SPOŁECZNY 2019.

9. „Dzieci z doświadczeniem migracji w polskiej szkole” – warsztaty dla pracowników szkół na terenie całego województwa pomorskiego, projekt „Podnoszenie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego na rzecz integracji imigrantów”

10. „Międzykulturowe warsztaty kulinarne” w:

 • Słupsk

 • Bytów

 • Sułkowice

 • Gdańsk

11. Udział w kiermaszach i jarmarkach:

 • świąteczny w Olivia Business Center

 • Letni Jarmark w Muzeum Etnograficzne,

 • Stoisko na Stacja Ekonomii Społecznej na Jarmarku Dominikańskiego

12. Projekty krawieckie:

 • suknie gdańskich mieszczek,

 • konstrukcje na Opener Festival 2019,

 • kurtyna w klubie muzycznym Drizzly Grizzly,

 • mundurki dla uczniów SP 16.

13. Partnerstwo w projektach: „Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce”,

14. Projekt MEN „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

15. Katering – Amnesty International, ECS, Kuchnia Konfliktu, seminarium w SP 16 w Gdańsku,

16. Lunch kaukaski w Muzeum Etnograficznym w Gdańsku

17. Udział w konferencjach, seminariach, wykładach i warsztatach:

18. Festiwal Wrażliwy, udział w panelu #słowoPRZECIWnienawiści

​19. Kongres Kobiet w Warszawie, udział w panelu KOBIETY S(TAM)TĄD: UCHODŹCZYNIE W POLSCE

​20. Europejski Kongres Kobiet w Szczecinie – udział w panelu Nowe Polki Europejki

21. Okrągły Stół nt. Dyskryminacji Wielokrotnej w biurze europosłanki Sylwii Spurek + raport

22. Forum Inicjowania Rozwoju – udział w panelu „Siedem kroków do inkluzywności - jak budować kulturę otwartą na różnorodność?”

23. KOBIETA W KULTURZE, seminarium naukowe na UG, udział w panelu Gdańsk wobec zmian społecznych: sukcesy, wyzwania, przyszłość

24. UKSW

25. Akademii Pedagogiczna w Słupsku

26. Kongres European Network of Migrant Women w Lizbonie

27. V Pomorskie Forum Inicjatyw na rzecz Aktywizacji Społecznej i Zawodowej, Prezentacja dobrych praktyk przy stolikach tematycznych – Aktywność zawodowa kobiet imigrantek

28. Ścieżka przygotowania do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego imigrantów w Gdańsku, OWES.

29. Gazeta Wyborcza, wywiad z Khedi Alieva: "Przeżyłam wojnę. Wiem, jak łatwo rozpętać nienawiść"

2020

1. Szycie masek

2. W Ogrodzie Kobiet Wędrownych

3. Stories from the Lockdown - Europejska Nagroda Civic Piride, Medal European Civic Forum

4. Fundacja Batory - Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej

5. Centrum Praw Kobiet

6. Muzeum Emigracji w Gdyni

7. Ośrodek Polityki Społecznej

8. Święto Flagi

9. Wolontariat Europy za 2022

10. Miejsce Migrantek jest w Parlamencie – lizbona

2021

1. My o Nas dla Was

2. Gdańska Nagroda Równości

3. Ashoca - Gala II edycji programu "Hello Entrepreneurhip"

4. Kuchnia Kobiety Wędrowne - przekazanie Kuchni Konfliktu w Warszawie

2022

1. 

Herstoria
bottom of page