z27917764ICR,Khedi-Alieva.jpg

Khedi Alieva

Aktywistka i animatorka społeczna, pochodzi z Czeczenii, mieszka w Polsce od 2013 roku, z wykształcenia pedagog, ukończyła Państwowy Uniwersytet w Groznym na Wydziałach Pedagogika i Prawo, członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

Prezeska Fundacji Kobiety Wędrowne i Kierowniczka Bistro-Sklepu "Kuchnia Kobiet Wędrownych"

  • Facebook
  • Instagram

Aktywistka i Animatorka Społeczna

Khedi Alieva jest kierowniczką operacyjną w Kuchni Kobiet Wędrownych. Prowadzi nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem procesów i komunikacji w firmie. Odpowiada za: koordynację działań i sprawny przepływ informacji pomiędzy pracownikami, podwykonawcami, dostawcami i klientami.

Khedi Alieva uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku.

 

Absolwentka Szkoły Mentorów Międzykulturowych Fundacji Ocalenie, Szkoły Liderów Fundacji RCI w Gdańsku, Programu "Draw the line" Fundacji Feminoteka oraz kursów na temat rozwoju kompetencji międzykulturowych.

 

Prowadzi warsztaty dla studentów, nauczycieli, pracowników socjalnych i urzędników miejskich na temat różnorodności kulturowej, migracji i integracji imigrantów. Organizuje i prowadzi warsztaty dla imigrantek i uchodźczyń na temat ich praw w Polsce.

 

Współautorka i realizatorka programów edukacyjnych dla szkół. Współautorka badań i artykułów naukowych na temat integracji imigrantów i uchodźców. Współzałożycielka Fundacji Kobiety Wędrowne i prezeska zarządu, odpowiedzialna za realizację projektów integracyjnych (Dom Międzykulturowy, Help Refugee Women, Fundusz Feministyczny, Razem na rynek pracy).

Kontakt

Zawsze szukam nowych i ekscytujących możliwości. Połączmy siły.

(+48)729-218-369