top of page
empathy_logo transparent.png

UCZYMY SIĘ NAWZAJEM SZERZYĆ EMPATIĘ

empathy

EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland

Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Cele projektu

 • Identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego.

 • Podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy.

 • Monitorowanie przejawów islamofobii.

CELE

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie – SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe – INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab. Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewnia Rada Ekspertów.

01-Empathy.jpg
Logo poziome.png

Obszary działania

 • SZKOŁA czyli dyskurs o muzułmanach i islamie w klasie

 • MIASTO czyli muzułmanie i islam a instytucje publiczne

 • MEDIA I PRAWO analiza obrazu islamu, monitorowanie i dokumentowanie islamofobii

 • SPOŁECZEŃSTWO upowszechnianie wiedzy i kampanie społeczne

ODBIORCY

Dlaczego MY?

Islamofobia dotyka bezpośrednio osoby tworzące Fundację oraz jej współpracowniczki. Nasze dotychczasowe działania skoncentrowane były na przeciwdziałaniu wykluczeniu uchodźczyń ze względu na płeć, wyznanie i pochodzenie etniczne. Udział w projekcie jest dla nas wzmocnieniem realizacji misji Fundacji, w zakresie wspierania systemu recepcji, obsługi i integracji uchodźczyń i uchodźców z krajów muzułmańskich w Polsce.

Dlaczego-my.jpg

Projekt EMPATHY włącza się kluczowe pola aktywności Fundacji Kobiety Wędrowne:

 • edukację różnych grup społecznych i zawodowych na temat migracji, uchodźstwa i integracji społecznej;

 • samoorganizację i samopomoc oraz samorzecznictwo kobiet i rodzin uchodźczych, w celu zapobiegania wykluczeniu ze względu na płeć, pochodzenie i wyznanie;

 • działania integracyjne w lokalnych społecznościach, na rzecz włączania osób z różnych kultur;

 • badania w działaniu wśród społeczności uchodźczych w Polsce.

Jaki będzie efekt naszej pracy?

 • Zespół Fundacji Kobiety Wędrowne we współpracy z Salam Lab odpowiada w projekcie za badania i działania edukacyjne, których efektem będzie stworzenie bazy wiedzy na temat muzułmanów w Polsce, prowadzenie kampanii społecznych oraz realizacja warsztatów edukacyjnych i integracyjnych dla pracowników samorządowych i mieszkańców lokalnych społecznościach.

EFEKT
bottom of page