top of page

Publikacja SUKCESY UCHODŹCZYŃ składa się z tekstów oraz zdjęć ilustrujących ich osiągnięcia osobiste, edukacyjne, zawodowe i społeczne.

W społecznej świadomości funkcjonuje spolaryzowany obraz przymusowych migrantów i migrantek jako ofiar, które potrzebują pomocy albo osób stwarzających zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Jednocześnie, większość społeczeństwa nie ma żadnych kontaktów z uchodźcami i nie zna ich. Przygotowanie publikacji o sukcesach, opartej na narracjach uchodźczyń i przy użyciu zdjęć, ma na celu przełamanie stereotypowego obrazu tej grupy.

Publikacja jest skierowana także do samych uchodźczyń i ich społeczności, aby pomóc im w spostrzeganiu samych siebie nie przez pryzmat dyskryminujących postaw lecz poprzez własne możliwości i osiągnięcia.

 

Narracje biograficzne dotyczące przymusowej migracji, z powodu nieprzepracowanych traum, nieleczonego PTSD i nieprzewidzianej przeszłości, koncentrują się często na doświadczeniach trudnych i bolesnych.

 

My zaprosiłyśmy osoby, które angażują się z całą mocą w odbudowę codziennego życia na obczyźnie oraz w tworzenie długofalowych strategii przetrwania o opowieści na temat ich celów życiowych, aspiracji i sukcesów.

 

Poprzez konstrukcję albumu chcemy także pokazać uchodźczyniom żyjącym w diasporze, że ich potencjał rodzinny i kulturowy jest źródłem ich siły.

PUBLIKACJA

SUKCESY UCHODŹCZYŃ

bottom of page