Dlaczego warto podjąć działania na rzecz uchodźczyń i uchodźców?

Zaktualizowano: 17 sie

Program sfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.


Badania pokazują, że uchodźcy i uchodźczynie uruchamiają różnorodne strategie przetrwania, zarówno w organizowaniu codziennego przeżycia jak i tworzeniu długofalowych strategii życia na uchodźstwie (Łukasiewicz 2011, Alieva, Jaworska 2019)


Polski system recepcji, obsługi i integracji osób z doświadczeniem przymusowej migracji jest oceniany jako najgorszy w Europie (Szczepanikova 2014)


Diagnozę sytuacji kobiet z doświadczeniem przymusowej migracji w Polsce oparto o:

 • Obserwacje i osobiste doświadczenia założycielek i współpracowniczek Fundacji Kobiety Wędrowne, które doświadczyły procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i otrzymały jakąś formę ochrony w Rzeczpospolitej Polskiej

 • Badania w działaniu realizowane w latach 2014-2020 przez założycielki fundacji w środowisku Strona 7 rodzin uchodźczych, opracowane w postaci 12 artykułów naukowych i publicystycznych oraz referatów wygłoszonych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

 • Wywiady indywidualne i grupowe z uchodźczyniami z pokolenia matek i córek, mieszkającymi w Trójmieście, Warszawie oraz Grupie k. Grudziądza,

 • Raporty eksperckie i doniesienia z badań na temat uchodźców w Polsce

 • Konsultacje z ekspertkami w dziedzinach psychologii międzykulturowej, migracji uchodźczych i integracji społecznej - członkiniami Rady Programowej fundacji

 • Analiza projektów dla uchodźczyń realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe w Polsce


Dlaczego warto podjąć działania teraz?


 • Kryzys COVID 19 uderzył szczególnie we wrażliwe społeczności, które pozostają poza jakimkolwiek systemem wsparcia, co powoduje zwiększenie ich społecznego wykluczenia

 • Protesty kobiet w Polsce i ich walka o swoje prawa są dla uchodźczyń przykładem i inspiracją do przewartościowania swoich kulturowo uwarunkowanych przekonań na temat praw kobiet, roli kobiety w społeczności i obecności kobiet w sferze publicznej

 • W tej sytuacji liczą na solidarność polskich kobiet, ich zrozumienie oraz wsparcie ich aspiracji do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym: „bo nasza sprawa, nasze problemy są takie same”


 • Najnowsze badania pokazują zmianę w zakresie globalnych polityk w kierunku samodzielności i samowystarczalności uchodźców (Journal of Refugee Studies, 2020)

 • Istnieją instytucje i organizacje pozarządowe, świadczące pomoc socjalną, prawną i Strona 8 psychologiczną, realizujące projekty integracyjne, w których uchodźczynie czują się traktowane z szacunkiem i po partnersku. Doceniają inicjatywy, które prezentują opinii publicznej tematy ‘w ich imieniu’, o których nie mogą głośno mówić ze względu na swoje bezpieczeństwo

 • Jednocześnie uchodźczynie zauważają, że projekty integracyjne mają zwykle charakter pomocowy i skupiają się na ich deficytach, wyznaczając im rolę beneficjentek i utrwalając stereotyp potrzebującej społeczności, zależnej od pomocy. W efekcie, nawet długo mieszkające w Polsce uchodźczynie, wykształcone i pełniące funkcje liderskie w swoich społecznościach, mają poczucie braku dostępu do środków, niemożności mówienia własnym głosem, a także trudności z dotarciem ze swoim przekazem do potencjalnych odbiorców.


„Jednak chcemy mówić we własnym imieniu, czego my chcemy, potrzebujemy, o czym marzymy, na co my mamy moc, co jest możliwe z naszej strony i co my realnie możemy zrobić. Często nie zauważano naszego wychowania w kraju pochodzenia, co dla nas jest normą i gdzie są granice dozwolonego. Chcemy mówić same, swoim głosem. Same chcemy walczyć o swoją godność” (uchodźczyni, 8 lat w Polsce)


W praktyce:

 • Uchodźczynie na swoich drogach potrzebują silnych sojuszniczek/ów do ochrony swoich praw

 • Mają potrzebę, aby mówić swoim głosem i bycia rzeczniczkami swoich praw i interesów

 • Mają możliwości podejmowania działań na swoją rzecz, które widzą jako walkę o swoją godność i podmiotowość.


Uchodźczynie mają potrzeby, wartości, cele i aspiracje:

Odbiorcy działań

Produkty i rezultaty


 

Uchodźczynie mają potrzeby, wartości, cele i aspiracje:


 • Badania pokazują, że uchodźcy i uchodźczynie uruchamiają różnorodne strategie przetrwania, zarówno w organizowaniu codziennego przeżycia jak i tworzeniu długofalowych strategii życia na uchodźstwie (Łukasiewicz 2011, Alieva, Jaworska 2019)

 • Dotychczasowe działania fundacji wśród rodzin uchodźczych, wsparte cyklicznym procesem badań w działaniu, pokazują, że uchodźczynie mają wiele niewykorzystanych kompetencji oraz potrzeb w zakresie samoorganizacji i samopomocy.

 • Przy uzyskaniu wystarczającego wsparcia ze strony instytucjonalnego systemu pomocy społecznej, a zwłaszcza organizacji pozarządowych, uchodźczynie poznają swoje prawa i decydują się zmieniać swoją sytuację rodzinną, społeczną i zawodową, powstrzymać przemoc w rodzinie i podjąć działania w sferze publicznej.

 • Nasze doświadczenia z Gdańska są dowodem na to, że uchodźczynie potrafią realizować z powodzeniem własne oddolne inicjatywy samopomocowe, dobrze osadzone w lokalnej społeczności.


Odbiorcy działań


Odbiorcy bezpośredni:

 • kobiety z doświadczeniem przymusowej migracji, które otrzymały jakiś rodzaj ochrony międzynarodowej lub krajowej w Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby w procedurze uchodźczej, mieszkające w ośrodkach dla cudzoziemców oraz w lokalnych społecznościach.

 • kobiety z polskich organizacji kobiecych lub mniejszościowych, które włączą się w realizację wizyt studyjnych i tworzenie sieci sojuszniczej, aby pokazać imigrantkom swoje strategie walki o równe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunku do grup mniejszościowych.


Odbiorcy pośredni:

 • członkowie/inie lokalnych społeczności, którzy w trakcie wydarzeń integracyjnych zdobędą informacje na temat migracji i uchodźstwa, spotkają się bezpośrednio z osobami z takim doświadczeniem i będą mogli zweryfikować stereotypy i uprzedzenia, które prowadzą często do zachowań dyskryminacyjnych

 • pracownicy instytucje pracujących na rzecz osób z doświadczeniem przymusowej migracji, które będą odbiorcami wypracowanych materiałów na temat migracji kobiet i szczególnych zagrożeń z nią związanych, mogą zwiększyć empatię wobec nich.

 • organizacje społeczne, pomagające imigrantkom i uchodźczyniom poznają metody partnerskiego zaangażowania imigrantek i uchodźczyń i wspierania ich upełnomocnienia.


Produkty i rezultaty


Produkty:

 • 1 program edukacyjny Akademii Samorzecznictwa

 • 1 sieć sojusznicza

 • 1 rajd integracyjny "Z ośrodka dla uchodźców do społeczności przyjmującej"

 • 1 publikacja "Sukcesy uchodźczyń"

 • 1 Podręcznik samorzecznictwa dla kobiet migrujących "W swoim imieniu"

 • 1 film "Drogami kobiet wędrownych. A mogło być inaczej..."

 • 1 kampania społeczna na temat praw kobiet migrujących


Rezultaty:

 1. Zwiększenie poparcia dla ochrony praw kobiet migrujących, które są szczególnie narażone na ich łamanie, zarówno w kraju pochodzenia, w drodze ucieczki, we własnej grupie społecznościowej oraz w społeczności goszczącej;

 2. Wzmocnienie kompetencji organizacji społecznych w zakresie ochrony praw kobiet migrujących;

 3. Zwiększona świadomość potrzeby ochrony praw człowieka i równego traktowania kobiet pochodzących z krajów o tradycyjnych wzorach relacji społecznych;

 4. Zapewnienie dostępu do edukacji o prawach człowieka i równym traktowaniu dla migrantek i uchodźczyń;

 5. Zapewnienie dostępu do usług dla migrantek doświadczających dyskryminacji i łamania praw człowieka, poprzez poznanie systemu zapobiegania przemocy ze względu na płeć oraz prawa antydyskryminacyjnego i polityki równego traktowania. 

Jak możesz nas wesprzeć w naszych działaniach?


 1. Poznaj nas. Daj nam szansę i zasubskrybuj nasz newsletter. Raz w miesiącu otrzymasz od nas biuletyn o naszych bieżących działaniach. Od czasu do czasu otrzymasz od nas zaproszenie na wydarzenie lub na pyszne kaukaskie jedzenie do naszej Kuchni Kobiety Wędrowne w Warszawie, ul. Wilcza 60. Ewentualnie, od czasu do czasu, zapoznamy Ciebie z naszym asortymentem w sklepie online. Zostaw maila, a jak stwierdzisz, że nie warto, zawsze możesz zrezygnować. To może punkt 2?

 2. Polub nas. Polub nasz Fanpage na Facebooku lub na Instagramie. Czasami skomentuj, udostępnij lub po prostu zostaw serducho. Jesteśmy wdzięczne za każdy gest. To dla nas bardzo ważne.

 3. Zaufaj nam. Zamów catering lub przyjdź do nas osobiście na ul. Wilczą 60 w Warszawie. Poznajmy się.

 4. Zostań naszym Wolontariuszem.

 5. Zostań naszym Darczyńcą.