top of page
z27917764ICR,Khedi-Alieva.jpg

Dorota Jaworska

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, z wykształcenia mgr psychologii, dr pedagogiki.

W latach 1992-2010 współwłaścicielka i współzarządzajaca wydawnictwem medycznym MakMed.

Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Kobiet Wędrowne, odpowiedzialna za pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami, komunikację społeczną oraz fundrising.

  • Facebook
  • Instagram

Realizatorka Projektów Integracji Migrantów

Dorota Jaworska zainteresowania badawcze skoncentrowała na procesach integracji społecznej i kulturowej w warunkach zmiany społecznej. W Kuchni Kobiet Wędrownych odbyła staż i jest odpowiedzialna za pozyskiwanie środków i zarządzanie projektami, komunikację społeczną oraz fundrising.

 

Dorota uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku.

 

Absolwentka Szkoły Liderów Fundacji RCI w Gdańsku, 2018.

 

Współautorka projektów badawczych i wdrożeniowych w zakresie rozwoju kompetencji międzykulturowych pracowników instytucji edukacji i integracji społecznej. Realizatorka projektów integracji migrantów w lokalnych społecznościach.

 

Autorka książek i artykułów naukowych na temat edukacji międzykulturowej oraz integracji imigrantów i uchodźców.

Kontakt

Zawsze szukam nowych i ekscytujących możliwości. Połączmy siły.

(+48)604-942-550

bottom of page