top of page
AMINA DŁUGA.jpg

FILM

A mogło być inaczej...

Scenariusz filmu oparty jest na prawdziwych historiach trzech pokoleń przymusowych migrantek. Przedstawia powody ucieczki z krajów pochodzenia i strategie budowania nowego życia w kraju schronienia oraz bariery w integracji. Jest artystyczną wersją przekazu na temat praw kobiet migrujących w krajach, z których przybyły oraz do których dotarły.

O FILMIE

Film „A mogło być inaczej…” został zrealizowany przez Wojciecha Ostrowskiego, według scenariusza Khedi Alievy. Powstał w oparciu o narracje biograficzne kobiet uchodźczyń. Przedstawia powody ucieczki z krajów pochodzenia i strategie budowania nowego życia w kraju schronienia oraz bariery w integracji. Jest artystyczną wersją przekazu na temat praw kobiet migrujących w krajach, z których przybyły oraz do których dotarły.

Scenariusz filmu oparty jest na prawdziwych historiach trzech pokoleń przymusowych migrantek. Dla najstarszych z nich Polska jest kolejnym przystankiem na tułaczej drodze życia. Dla przedstawicielek średniego pokolenia uchodźstwo jest walką o własne prawa do godności i równości, a dla młodych kobiet to szansa na bezpieczne życie dla nich i ich dzieci. Wielopokoleniowa perspektywa pokaże różnorodność kobiecych losów i ich bezbronność wobec wojny i zorganizowanej przemocy ze strony państwa.

FILM JEST...

Film jest samorzeczniczym apelem do naszej wyobraźni i empatii wobec bohaterek i ich losów. Ma wzbudzić poczucie solidarności z narodami, które w ciągu kilku ostatnich pokoleń doświadczyły deportacji i przymusowych przesiedleń, podobnie jak naród polski. Liczymy na zrozumienie pozycji wrażliwych i słabych społeczności, wśród których kobiety i dzieci stanowią grupę najbardziej narażoną na dyskryminację i przemoc.

Film jest adresowany zarówno do polskiej publiczności, jak i społeczności kobiet uchodźczyń. Jest głosem ich niewypowiedzianych krzywd, niewybaczonych win, syndromu ocalonych i kulturowej żałoby.

Film powstał w projekcie „Drogami kobiet wędrownych” sfinansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny".

bottom of page